“Zonder heler geen steler !”

Heling omvat het afnemen, verkopen of verhandelen van de goederen die een ander persoon gestolen heeft. De dief zal in de meeste gevallen de goederen niet zelf willen houden maar doorverkopen. Degene die het koopt van de dief wordt de heler genoemd.

In het Nederlands Wetboek van Strafrecht wordt heling strafbaar geacht. Het Wetboek bevat verschillende aspecten die de rechten en plichten t.a.v. onder andere diefstal en heling beschrijven/toelichten.
Heling bestaat uit de volgende drie aspecten:

 • Schuldheling  : Als je het niet zeker weet maar wel had kunnen vermoeden.
 • Opzetheling    :  Als je ervan op de hoogte bent dat het gestolen is.
 • Gewoonteheling  : Als je een gewoonte maakt van opzetheling.
Artikel 416

1. Als schuldig aan opzetheling, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:

    a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof
   b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.

Artikel 417

Hij die van het plegen van opzetheling een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 417bis

1. Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:

   a). hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
   b). hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

Artikel 23

1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld is verplicht tot betaling van het vastgestelde bedrag aan de staat binnen de termijn door het openbaar ministerie dat met de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking of het vonnis of arrest is belast, te stellen.

2. Het bedrag van de geldboete is ten minste € 3.

3. De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald.

4. Er zijn zes categorieën:

– De eerste categorie, € 335 [Per 1 januari 2014: € 405]
– De tweede categorie, € 3 350 [Per 1 januari 2014: € 4 050]
– De derde categorie, € 6 700 [Per 1 januari 2014: € 8 100]
– De vierde categorie, € 16 750 [Per 1 januari 2014: € 20 250]
– De vijfde categorie, € 67 000 [Per 1 januari 2014: € 81 000]
– De zesde categorie, € 670 000 [Per 1 januari 2014: € 810 000]

Noot : 
Bemerk dat het voorhanden hebben van een gestolen goed u tot heler maakt. U bent als persoon verplicht om te weten waar uw voorwerp vandaan komt. Als u een gestolen goed in u bezit hebt, zult u geen diefstal ten laste gelegd worden maar wel heling. En aan de straffen hierboven te zien is het raadzaam om alles wat u koopt op herkomst te controleren.